PDA

View Full Version : Cần sang tiệm nail, income ổn định vùng Berwick,name
29-Jun-2017,
Shop nằm trên đường chính vùng Berwick, hoạt động 6 năm, income ổn định, làm rất được giá.

Cần sang shop nail v́ vấn đề sức khoẻ, không có người trông coi.

Tiền rent rẻ, thoả thuận trực tiếp với landlord.

Giá cần sang $87000.

Xin gọi 0466479769 hoặc 0466457189 gặp chị Nhung, có thể bớt một chút cho người thật sự muốn sang.

Vui ḷng liên hệ để biết thêm thông tin.