PDA

View Full Version : CẦn bán chiẾc toyota corola ḍng ascent ĐỜi 2005.tvn
16-Aug-2017,
Cần bán chiếc TOYOTA COROLA ḍng Ascent đời 2005.

Thông tin về xe như sau:

– Xe chạy 140000km

– Số tự động

– Thuế đường đến hết tháng 1/2018

– T́nh trạng xe tốt

– V́ là con gái lái nên giữ ǵn sạch sẽ, cẩn thận và c̣n mới

Giá bán: $5.500 wt RWC, hoặc $5.200 wt NO RWC

Liên hệ: Linh Thuy Vu

https://www.facebook.com/thuylinhvu3006?fref=gs&hc_ref=ARR0AoBMTw1aZYzFtu4_MHJpq-BQYAlmieZJtZl8OmXDiXdya81CU99AmMWW8Y8_EIg&hc_location=group_member_profile