Brisbane
www.RaoVatUc.com / Australia
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!

Rao Vat | Rao Vat Uc 2018 | Tim Viec | Phong Cho Thue | Dich Vu | Mua Ban FAQ

Liên lạc với chúng tôi để biết thêm thông tin

Chi phí ghi danh là bao nhiêu?

Miễn phí. Ghi danh hoàn toàn MIỄN PHÍ.

Tôi có bắt buộc phải ghi danh trước khi đăng quảng cáo không?

Có. Quư khách cần phải ghi danh trước khi đăng quảng cáo. Ghi danh hoàn toàn miễn phí.

Làm sao để ngưng đăng hoặc sửa một quảng cáo đang được đăng tải?

Xin liên lạc trực tiếp tới ṭa soạn

Tôi nên đăng mẫu quảng cáo của ḿnh vào “category” (hạng mục) nào?

Quư khách nên chọn “category” phù hợp nhất với nội dung của mẫu quảng cáo.

Giá đăng một mẫu quảng cáo là bao nhiêu?

MIỄN PHÍ!.

Một mẫu quảng cáo được đăng bao lâu?

Măi măi. Liên hệ chúng tôi để dừng quảng cáo.

Tôi không muốn cho thấy tên, số điện thoại hoặc email của tôi trên website này. Tôi cần làm ǵ?

Chỉ nhập các thông tin bạn muốn hiển thị.

Search FAQ

Select this option if you would like your search to look in the text of FAQ items as well as their titles.

Select an option here to specify how you would like your search query to be treated. 'Any words' will return the most numerous but possibly least relevant results, while 'Complete phrase' will return only results that contain exactly what you are searching for.