Phone: Mobile: 0430 475 127
Parking: --

H́nh ảnh mô tả
Nhà townhouse 3 pḥng ngủ ở Tingalpa, QLD 4173 cho thuê

Khu vực yên tĩnh, có hồ bơi

Địa chỉ: 69 / 583 Wondall Rd, Tingalpa QLD 4173