Brisbane
Australia
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng co!
Results 1 to 3 of 3 • Views: 345
 • Replies: 2
 • Location: Stafford shopping centre
 • Contact: 0426 798 888


   

   

   

   

  Cần tuyển nữ nhn vin bn hng

  Stafford shopping centre

   
   
   
   
  Cần tuyển nữ nhn vin bn hng cho shop takeaway ở stafford shopping centre. Lm việc vo ngy thứ 7. Ưu tin biết tiếng Anh giao tiếp, vui vẻ.
   
   
  Date Listed:

  31-Jan-2018
  Contact:
   
  Shop takeaway vng Stafford shopping centre
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  14730

   

   

   

   

   

   

   

   

  Stafford shopping centre

   
   
   
   
  Shop ơi giờ shop c cn tuyển nữa khng ạ? nếu cn th giờ lm cụ thể l như thế no? em l Minh Anh, ở west end, em chưa c kinh nghiệm nhưng chịu kh học hỏi v lm việc trch nhiệm ạ. Em c thể lm full time weekend v thứ su. sđt e l 0450162403
   
   
  Date Listed:

  07-Mar-2018
  Contact:
   
  Minh Anh
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  15477

   

   

   

   

   

   

   

   

  Stafford shopping centre

   
   
   
   
  Shop ơi giờ shop c cn tuyển khng ạ? nếu c th địa chỉ cụ thể ở đu v giờ giấc lm việc ntn? em l Minh Anh học ở QUT, em chưa c kinh nghiệm nhưng chịu kh học hỏi v lm việc trch nhiệm ạ. Em c thể lm việc full time weekend v thứ 6. Sđt của e: 0450162403
   
   
  Date Listed:

  07-Mar-2018
  Contact:
   
  Minh Anh
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  15478