Phone: 0426 798 888
Phone: Full Time

Cần tuyển nữ nhn vin bn hng cho shop takeaway ở stafford shopping centre. Lm việc vo ngy thứ 7. Ưu tin biết tiếng Anh giao tiếp, vui vẻ.