Phone: Mobile: 0426 176 507

Cần bán xe camry altise 2006 màu trắng tại Noble Park
Xe mới vừa thay 4 bánh xe made in indonesia, thay 2 thắng trước luôn rồi và cục alternator mới toanh luôn.
Mới vừa service xong tháng 30/11 luôn. Nay mong muốn bán lại với giá 6200 không có rwc nhé. 6500 bao gồm rwc luôn
Thuế đường tới tháng 9 lận nha.