Phone: Mobile: 0415 632 085

Ga: 100$/week bao Bill.

Nh sạch sẽ, đầy đủ tiện nghi. Khng gian yn tĩnh, an ton.