Phone: Mobile: 0449 626 101

Cần người bán hàng và một người phụ bếp và biết tiếng Anh.

Yêu cầu: chăm chỉ, nhanh nhẹn, nghiêm túc. Thời gian: fulltime or partime.

Lương: trả theo năng lực.