Phone: Mobile: 0423 165 034

Vị trí: Phụ bếp (Kitchen Hand)

Năng động và nhiệt t́nh. Ưu tiên chỉ tuyển các bạn NAM và những bạn làm được buổi sáng các ngày trong tuần

Thời gian: Thứ 3 đến Chủ Nhật. Lunch 10:30am - 3:30pm. Dinner 4:30pm - 10:30pm

Address: Vietnam Restaurant - 73 Addison Road, Pennington 5013.