Phone: Mobile: 0422 278 208

Vị trí: waiting staffs và kitchen hands.

Cần t́m những bạn có khả năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn và muốn làm việc để kiếm thêm thu nhập.

Nhà hàng mở 6 nights for dinner từ 4 - 9:30pm và 10:30pm (Fri & Sat).

Ưu tiên những bạn gần và tiện đường để đi làm hoặc có xe.