Phone: Mobile: 0452 519 297

Vị trí: phụ bếp, có khả năng giao tiếp tiếng Anh tốt và thân thiện, vui vẻ để nhận order.

Ưu tiên những bạn nhanh nhẹn và thích học hỏi, đặc biệt là biết lái xe.

Free staff meal and drink every shift. Rate là $15/h và payday on every Sat.