Phone: Mobile: 0424 300 212

Phng cho thu sạch sẽ, c đầy đủ đồ dng, double bed, air con v good internet, thoải mi v đầy đủ điều kiện.

Nh ở rất tiện lợi v kh gần city, gần Arndale shopping centre, bus 232, 230 hay 251, 252, 253, 253X, 254, 254X tại Arndale shopping centre để đi vo city v ngược lại. Hoặc khng, mọi người cũng c thể bắt xe train tại trạm Kilkenny gần nh, chỉ mất 10 - 12 pht ln city.

Gi phng: $130/wk/1 person - $180/wk/2 ppl