Phone: Part Time

We are looking for men as our warehouse staff as a casual or part-time position. The duties are listed below but not limited to
Job descriptions:
- Arranging warehouse under direction
- Loading and unloading inventory
- Delivery
- Assembling goods
- Other duties as required
Requirements:
- Working permission in Australia is a must
- TFN is required
- Physically capable of lifting and bending safely to suit the tasks involved
- Ability to accurately carry out all duties specified
- Ability to work under direction and within a team environment
- Driving ability is desired
- Working Visa or Student visa are welcomed
- Training provided

1. Nhân Viên kho – Casual/ Part time
Chúng tôi cần tuyển nam làm việc trong kho.
Mô tả công việc:
- Sắp xếp kho theo hướng dẫn
- Load hàng
- Giao hàng
- Lắp ráp thiết bị
Yêu cầu:
- Hợp pháp làm việc tại Úc
- Cần cung cấp mă số thuế
- Nhận working visa và sinh viên
- Có sức khỏe tốt để khuân vác và di chuyển vật nặng theo yêu cầu công việc
- Làm việc tốt theo hướng dẫn trong môi trường tập thể
- Hoàn thành đúng những nhiệm vụ được giao
- Biết lái xe là một lợi thế
- Sẽ được training

Quantities/ Số Lượng: 5