Brisbane
OZYARD.COM
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng cáo!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 286
 • Replies: 0
 • Location: Inala
 • Contact: 0468909505


   

   

   

   

  Job Vacancies - Sale staff

  Inala

   
   
   
   
  2. Nhân viên bán hang – Casual/ Part time
  Chúng tôi cần tuyển nữ làm công việc bán hàng
  Mô tả công việc:
  - Năng động và hang hái phục vụ khách hàng
  - Sắp xếp hàng hóa trưng bày theo hướng dẫn
  - Kiểm đếm hàng hóa tồn hoặc thiếu
  - Nhận và ghi chú yêu cầu khách hàng
  Yêu cầu:
  - Hợp pháp làm việc tại Úc
  - Cần cung cấp mă số thuế
  - Nhận working visa và sinh viên
  - Than thiện, cẩn thận và tích cực
  - Hiểu biết về nghề nail là môt lợi thế
  - Có khả năng sắp xếp và di chuyển hàng hóa trong cửa hàng
  - Thời gian linh động
  - Nói tiếng Việt và tiếng Anh
  - Được training
  Vui long gửi resume đến email: application.resume.sd@gmail.com hoặc gọi/sms số 0468909505

  2. Sales staff – Part time/ casual
  We are looking for vacant to fill our sale staff as casual or part time. The duties are listed below but not limited to
  Job description:
  - Actively selling on the shop floor
  - Maintaining a well-organised stock room
  - Assist with stock management
  - Understanding customer requirements
  Requirements:
  - Working permission in Australia is a must
  - TFN is required
  - Working Visa or Student visa are welcomed
  - Understanding well about Nail techniques is a plus
  - A friendly, mature and positive attitude
  - Capable to select, move and arrange stock
  - Flexibility and solid availability
  - Ability to speak Vietnamese and English
  - Training provided
  Please send your resume to email : application.resume.sd@gmail.com or call/sms 0468909505
   
   
  Date Listed:

  05-Feb-2018
  Contact:
   
  Skylark Company
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  14950