Phone: 0468909505
Phone: Full Time

2. Nhân viên bán hang – Casual/ Part time
Chúng tôi cần tuyển nữ làm công việc bán hàng
Mô tả công việc:
- Năng động và hang hái phục vụ khách hàng
- Sắp xếp hàng hóa trưng bày theo hướng dẫn
- Kiểm đếm hàng hóa tồn hoặc thiếu
- Nhận và ghi chú yêu cầu khách hàng
Yêu cầu:
- Hợp pháp làm việc tại Úc
- Cần cung cấp mă số thuế
- Nhận working visa và sinh viên
- Than thiện, cẩn thận và tích cực
- Hiểu biết về nghề nail là môt lợi thế
- Có khả năng sắp xếp và di chuyển hàng hóa trong cửa hàng
- Thời gian linh động
- Nói tiếng Việt và tiếng Anh
- Được training
Vui long gửi resume đến email: application.resume.sd@gmail.com hoặc gọi/sms số 0468909505

2. Sales staff – Part time/ casual
We are looking for vacant to fill our sale staff as casual or part time. The duties are listed below but not limited to
Job description:
- Actively selling on the shop floor
- Maintaining a well-organised stock room
- Assist with stock management
- Understanding customer requirements
Requirements:
- Working permission in Australia is a must
- TFN is required
- Working Visa or Student visa are welcomed
- Understanding well about Nail techniques is a plus
- A friendly, mature and positive attitude
- Capable to select, move and arrange stock
- Flexibility and solid availability
- Ability to speak Vietnamese and English
- Training provided
Please send your resume to email : application.resume.sd@gmail.com or call/sms 0468909505