Phone: Mobile: 0426 378 369
Phone: Full Time

Yu cầu c kinh nghiệm v giao tiếp tiếng Anh được với khch.

Lương: trả theo năng lực.