Brisbane
OZYARD.COM
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng co!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 131
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Virginia, SA
 • Contact: Mobile: 0416 576 777


   

   

   

   

  Nh hng City Virginia cần tuyển 10 người phục vụ bn cho hội chợ tết.

  Khu vực: Virginia, SA

   
   
   
   
  Địa điểm: Virginia Community Center, Lot 545 Old Port Wakefield Road Virginia SA 5120.

  Vo ngy 10/02/2018 từ lc 7pm đến lc tn tiệc, nhưng cần sắp xếp đến trước 7pm. Gi tiền: 100$.
   
   
  Date Listed:

  05-Feb-2018
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  14986