Brisbane
OZYARD.COM
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng co!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 114
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Adelaide Region, SA
 • Contact: Mobile: 0402 184 938


   

   

   

   

  Frewville bakery 1/177 Glen Osmond Road cần tuyển nhn vin.

  Khu vực: Adelaide Region, SA

   
   
   
   
  Cng việc: nữ bn hng, cuốn cold roll, chuẩn bị đồ bn bnh m cc ngy trong tuần.

  Thời gian từ 9am đến 4pm. Lương: trả theo năng lưc
   
   
  Date Listed:

  05-Feb-2018
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  14987