Phone: Mobile: 0468 488 999
Bedrooms: --
Bathrooms: --
Parking: --

C tủ m, my lạnh ton nh, toilet v phng tắm ring biệt với chủ.
Ga: $100/week bao bill.