Phone: Mobile: 04348 487 15
Phone: Full Time

Thợ bột, infill... Yu cầu: chăm chỉ, nhanh nhẹn.
Shop cch train station 3 pht đi bộ. Thuận tiện đi lại
Lương: trả theo năng lực.