Brisbane
OZYARD.COM
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng cáo!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 136
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Gepps Cross, SA
 • Contact: Mobile: 0422 525 495


   

   

   

   

  Shop take away ( Bán đồ ăn VN) ở vùng Gepps Cross cần nhân viên.

  Khu vực: Gepps Cross, SA

   
   
   
   
  Cần người lấy order và tính tiền , giờ giấc làm việc linh hoạt .yêu cầu nói tiếng Anh lưu loát, vui vẻ hoà đồng.
  Lương: trả theo năng lực.
   
   
  Date Listed:

  07-Feb-2018
  Contact:
   
  yardking
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  15025