Brisbane
OZYARD.COM
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng co!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 129
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Riverwood, NSW
 • Contact: Mobile:


   

   

   

   

  Tm thợ my in p nhựa vng Riverwood

  Khu vực: Riverwood, NSW

   
   
   
   
  Lương $22 đến $23 / giờ, Full time.

  Hng sản xuất v ti chế ti nhựa từ năm 1971 với hơn 40 nhn vin v hơn 20 my vận hnh, cần tm 2 nhn vin vận hnh my in v p ti nhựa.

  Yu cầu:

  Sức khỏe tốt- C kinh nghiệm hng xưởng 2 năm

  C thể bắt đầu lm ngay - Lm từ 7am đến 4pm, thứ 2 đến thứ 6.

  Nộp đơn xin việc vo email corina@works4you.com.au hoặc gọi gặp Thi 02 96350015
   
   
  Date Listed:

  08-Feb-2018
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  15026