Success!
+ Trả lời quảng co!
Results 1 to 1 of 1
 1. Shop Nails vng Miranda cần thợ gấp.

  Phone: :0470295823
  Phone: Full Time

  Thời gian lm full time hoặc part time chn tay nước shellac,sns, biết waxing, nối mi cng tốt.
  Chỗ lm chuyn nghiệp, vui vẻ thoải mi, thợ ho đồng.
  C xe đưa rước tại Cabramatta, Canley Vale,..
  Gọi để thử việc lun.

  Last edited by kim90; 08-Feb-2018 at .

 2.  
   
   

  Ad Information

   

  Ad #:
  15027
  Contact: kim90
  Date: 08-Feb-2018 Location:  Khu vực: Miranda, NSW (Sutherland Area)
  Price:   Phone: :0470295823
     

Welcome to Thuong VietnamThanks for Visiting