Success!
+ Trả lời quảng cáo!
Results 1 to 1 of 1
 1. Nhà hàng gần Sunnybank cần tuyển chạy bạn và phụ bếp.

  Phone: tel:0411544123
  Phone: Full Time

  K có kinh nghiệm sẽ được training.

  Lương: trả theo năng lực.

  Last edited by kim90; 08-Feb-2018 at .

 2.  
   
   

  Ad Information

   

  Ad #:
  15038
  Contact: kim90
  Date: 08-Feb-2018 Location:  Khu vực: Sunnybank, Qld
  Price:   Phone: tel:0411544123
     

Welcome to Thuong VietnamThanks for Visiting