Phone: Mobile: tel:0401597298
Phone: Full Time

Cng việc: nam lm linh tinh v một nữ bn hng.

Lương: trả theo năng lực.

Yu cầu: chăm chỉ, nhanh nhẹn.