Phone: tel:0420657580
Phone: Full Time

All rounder làm hamburger, sinh tố, pha coffee

Thời gian: từ 9Am -4PM các ngày trong tuan, flexible working day.

Shop gần station: 383-391 princess highway Rockdale

không yêu cầu kinh nghiệm, đến shop sẽ được training.