Phone: Mobile: tel:0452181103
Phone: Full Time

Thời gian full time, part time và casual.

Yêu cầu: chăm chỉ, nhanh nhẹn, nghiêm túc.

Lương: trả theo năng lực.