Phone: Mobile: tel:0431744902

Cần người làm dưới bếp buổi tối.

Yêu cầu: chăm chỉ, nhanh nhẹn, nghiêm túc.

Lương: trả theo năng lực.