Phone: Mobile: tel:0405715574

Tại Flinders Uni và trên đường South Road. Lương: thỏa thuận

Không cần kinh nghiệm. Ưu tiên cho các bạn chăm chỉ, chịu khó, hoà đồng.