Brisbane

 

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng cáo!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 54
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Parramatta Area, NSW
 • Contact: Mobile: tel:043005645


   

   

   

   

  Nhà có đủ pḥng đôi 20’ đi bộ tới Guilford station cho thuê

  Khu vực: Parramatta Area, NSW

   
   
   
   
  Nhà mới sạch sẽ, tủ âm rất to.

  Nhà cách trạm xe bus 3’ đi bộ, hoặc 20’ đi bộ tới Guilford station/ 7’ bike,3’ ra local shops và post office, hồ bơi và 7eleven

  Direct bus to Paramatta, Merryland, Fairfield va near by suburbs

  $170/pp share bills or $190/2 girls share bills

  Free unlimited internet connection

  Chủ nhà vui vẻ ḥa đồng, yêu cầu ở very clean, light cooking or clean up after yourself
   
   
  Date Listed:

  10-Feb-2018
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  15071