Phone: Mobile: tel:0412052543

Khu vực yn tĩnh. Dnh cho nữ - cho thu lu di.

Gần mọi phương tiện. 1 pht từ nh đến trạm xe bus, 15 pht đến City.

Gi phng: $170/tuần bao điện, nước, Internet. 4 tuần tiền bond.

Cần Ngăn nắp, sạch sẽ v tn trọng mọi người.

Để bảo đảm cho sự an ton của mọi người, no visitors allowed.

Cho thu từ 1/4/18