Brisbane
OZYARD.COM
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng co!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 209
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: West Croydon, SA
 • Contact: Mobile: tel:0412052543


   

   

   

   

  Nh mới dư 3 phng cho thu đầy đủ tiện nghi ở vng West Croydon.

  Khu vực: West Croydon, SA

   
   
   
   
  Khu vực yn tĩnh. Dnh cho nữ - cho thu lu di.

  Gần mọi phương tiện. 1 pht từ nh đến trạm xe bus, 15 pht đến City.

  Gi phng: $170/tuần bao điện, nước, Internet. 4 tuần tiền bond.

  Cần Ngăn nắp, sạch sẽ v tn trọng mọi người.

  Để bảo đảm cho sự an ton của mọi người, no visitors allowed.

  Cho thu từ 1/4/18
   
   
  Date Listed:

  10-Feb-2018
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  15078