Phone: tel:0401597298
Phone: Full Time

Cng việc: nam lm linh tinh v một nữ bn hng.
Lương: trả theo năng lực.
Yu cầu: chăm chỉ, nhanh nhẹn.