Brisbane
OZYARD.COM
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng co!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 107
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Newcastle Region, NSW
 • Contact: tel:0431754551


   

   

   

   

  Tuyển thợ nail

  Khu vực: Newcastle Region, NSW

   
   
   
   
  Tuyển thợ nails:
  - Thợ bột c kinh nghiệm $190-220( biết wax)
  - Tay chn nước 160-180( biết sns)
  - Bao ăn ở, shop cch nh 5 min
  - Chủ rất thoải mi v ho đồng. Khch rất dễ thương v ko cầu k
  - Lin hệ để biết thm chi tiết
   
   
  Date Listed:

  10-Feb-2018
  Contact:
   
  yardking
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  15107