Phone: tel:0431754551
Phone: Full Time

Tuyển thợ nails:
- Thợ bột c kinh nghiệm $190-220( biết wax)
- Tay chn nước 160-180( biết sns)
- Bao ăn ở, shop cch nh 5 min
- Chủ rất thoải mi v ho đồng. Khch rất dễ thương v ko cầu k
- Lin hệ để biết thm chi tiết