Brisbane
OZYARD.COM
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng co!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 100
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Footscray, Vic
 • Contact: tel:0432684305


   

   

   

   

  Cần chạy bn vng footscray

  Khu vực: Footscray, Vic

   
   
   
   
  Cần chạy bn kinh nghiệm. Nếu khng được training nhưng lương sẽ trả theo năng lực. 12$/1 giờ cho người c kinh nghiệm
  yu cầu nhanh nhẹn, vui vẻ tiếng anh kh. C trch nhiệm cng việc v ngy giờ lm.
  Cần 1 bạn buổi sng cc ngy 3,4,5,6( từ 10-3:30pm).
  cần 1bạn lm full 2 ngy t7,Cn (10-10pm)
  cần 1-2 bạn lm chiều t4,t5,t6( 4:30-10pm)
  Cần 2 phụ bếp. Lm nửa ngy ( 5-10:30) t2,t5,t6,t7,Cn. ( khng cần kinh nghiệm) chỉ cần học việc nhanh v nhanh nhẹn ( ưu tin nam)
  Xin nhắn tin 0432684305 để hẹn ngy thử việc.
   
   
  Date Listed:

  10-Feb-2018
  Contact:
   
  yardking
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  15109