Phone: tel:0432684305
Phone: Full Time

Cần chạy bn kinh nghiệm. Nếu khng được training nhưng lương sẽ trả theo năng lực. 12$/1 giờ cho người c kinh nghiệm
yu cầu nhanh nhẹn, vui vẻ tiếng anh kh. C trch nhiệm cng việc v ngy giờ lm.
Cần 1 bạn buổi sng cc ngy 3,4,5,6( từ 10-3:30pm).
cần 1bạn lm full 2 ngy t7,Cn (10-10pm)
cần 1-2 bạn lm chiều t4,t5,t6( 4:30-10pm)
Cần 2 phụ bếp. Lm nửa ngy ( 5-10:30) t2,t5,t6,t7,Cn. ( khng cần kinh nghiệm) chỉ cần học việc nhanh v nhanh nhẹn ( ưu tin nam)
Xin nhắn tin 0432684305 để hẹn ngy thử việc.