Phone: tel:0466577537
Phone: Full Time

Fulltime / parttime . biết làm bột, sns , waxing , chân tay nước.
Công việc lâu dài , làm 6-7 ngày/ tuần, lương trả theo tay nghề, sẽ training thêm lên tay nghề và các bạn muốn học nghề nail.
Nếu ở vùng Springvale/ Noble Park sẽ có xe đưa rước.