Phone: tel:0475776789
Phone: Full Time

Yu cầu: chăm chỉ, nhanh nhẹn, nghim tc.
Lương: trả theo năng lực.
Ưu tin: c kinh nghiệm, khng c sẽ được trainning.