Phone: tel:0466652273
Phone: Full Time

Yêu cầu: chăm chỉ, nhanh nhẹn, nghiêm túc.
Lương: trả theo năng lực.
Ưu tiên: có kinh nghiệm, không có sẽ được trainning.