Brisbane
OZYARD.COM
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng cáo!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 100
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Prahran, Vic
 • Contact: tel:0466652273


   

   

   

   

  Nhà hàng vùng Prahran cần phụ bếp.

  Khu vực: Prahran, Vic

   
   
   
   
  Yêu cầu: chăm chỉ, nhanh nhẹn, nghiêm túc.
  Lương: trả theo năng lực.
  Ưu tiên: có kinh nghiệm, không có sẽ được trainning.
   
   
  Date Listed:

  10-Feb-2018
  Contact:
   
  yardking
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  15113