Phone: tel:0452181103
Phone: Full Time

Thời gian full time, part time và casual.
Yêu cầu: chăm chỉ, nhanh nhẹn, nghiêm túc.
Lương: trả theo năng lực.