Cần người làm dưới bếp buổi tối.
Yêu cầu: chăm chỉ, nhanh nhẹn, nghiêm túc.
Lương: trả theo năng lực

.0431 744 902