Tại Flinders Uni và trên đường South Road. Lương: thỏa thuận
Không cần kinh nghiệm. Ưu tiên cho các bạn chăm chỉ, chịu khó, hoà đồng.

0405 715 574