Brisbane
OZYARD.COM
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng co!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 115
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Moonee Ponds, Vic
 • Contact:


   

   

   

   

  Sushi Shop located in Moonee Ponds gần public transport cần tuyển :

  Khu vực: Moonee Ponds, Vic

   
   
   
   
  - 1 bạn biết lm sushi
  - 1 bạn customer service ( speak Fluent in English )
  - 1 bạn kitchen hand .

  Tất Cả vị tr nam nữ đều được ,
  cần người sing năng v thật th .

  C thể khai thuế nếu cc bạn cần

  tel:0422983687
   
   
  Date Listed:

  11-Feb-2018
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  15122