Phone: Full Time

Thời gian: lm tất cả cc buổi tối trong tuần từ 5pm-11pm, khng c kinh nghiệm sẻ được train.

Lương: trả theo năng lực.

tel:0422433237