Brisbane
OZYARD.COM
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng co!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 103
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Melbourne Region, Vic
 • Contact:


   

   

   

   

  Cần tuyển thợ nails anh beauty ở Melbourne

  Khu vực: Melbourne Region, Vic

   
   
   
   
  Bao ăn ở (ăn nhậu thoải mi)
  Tiệm gần trạm xe, mi trường lm việc thoai mi v đặc biệt trong lnh.
  Số lượng: 2
  Yn Cầu biết lm: bột or sns or waxing ( biết all cng tốt )
  Ưu tin: cho những người thật th, trch nhiệm trong cng việc v đặc biệt t nhiều chuyện.

  tel:0405199787
   
   
  Date Listed:

  11-Feb-2018
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  15125