Phone: Full Time

Mi trường khng độc hại với dng sản phẩm SNS chổ lm ổn định
Cần nhiều thợ Nail ( đk chịu học hỏi v lng nghe )các em DHS chua biết việc sẽ được training
Shop gần trạm xe lửa cách Dandenong 15min

tel:0432367888