Phone: Full Time

Thời gian: lm việc 5 ngy/tuần.

Điều kiện:

C kinh nghiệm bn hng.
Biết xi computer (word, excel...)
Tiếng anh giao tiếp.
Mi trường lm việc vui vẻ, nhn vin thn thiện boss cực kỳ nice

tel:0401099677