Cng việc: bn hng v phụ bếp.
Yu cầu nhanh nhẹn, thật th v vui vẻ, c kinh nghiệm hoặc khng đều được.
Thời gian: từ 10h đến 2 hoặc 3h chiều ngy monday and Tuesday

tel:0412861679