Phone: tel:0411302106
Bedrooms: --
Bathrooms: --
Parking: --

Li xe tới footscray 8 phut vào city 10 km, thuận tiện đi lại.

Khng gian yn tĩnh, an ton.