Bao gồm tiền điện, nước, gas và unlimited Internet.

Đi bộ 2 ph ra bến xe bus. Có thể bắt 5 xe bus vào city mất khoảng 20ph Bus 528, 271, 273, 204, 208, có thể bắt xe 300 đến Tafe trên đường Regency. Nhà ngay gần Greenarces Shopping Centre có siêu thị Coles, cửa hàng rau quả và shop Tàu.

tel:0468764660