Cần tuyển 1 chuyên viên thẩm mỹ, 1 nhân viên massage và 1 nhân viên nối mi có kinh nghiệm, làm việc full time hoặc part time. Lương từ $18 trở lên/ 1 giờ.

Nhận đào tạo ứng viên với hợp đồng làm việc dài hạn.

Vui ḷng liên lạc Lin để biết thêm thông tin.

Địa chỉ: Tusmore. Adelaide

tel:0432332944