Brisbane
OZYARD.COM
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng co!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 222
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: North Perth, WA (Vincent Area)
 • Contact:


   

   

   

   

  Shop Nail North Perth cần tuyển thợ chn tay nước biết sơn shellac.

  Khu vực: North Perth, WA (Vincent Area)

   
   
   
   
  Yu cầu: chăm chỉ, nhanh nhẹn, nghim tc.

  Lương: trả theo năng lực.

  Ưu tin: c kinh nghiệm, khng c sẽ được trainning.

  tel:0432712474
   
   
  Date Listed:

  12-Feb-2018
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  15153